Регламент

Последно редактиран: 01.03.2017

Клуб „КВАНТ-ТУ” Пловдив
Регламент на състезанията на знаещите

 

I. Общи условия: В състезанията се използват само кратки логически – теоретични и експериментални задачи от областта на природните и приложни науки, но с акцент на физиката. Задачите са с различна трудност (съответно с по 3, 6, 9 и 12 точки максимум за задача от всеки член на журито). Отборите за всяка задача разполага с 1 мин. за мислене и още 1 мин. за отговор. Част от времето за отговор може да се използва и за мислене, но отговорът трябва да се даде в рамките на регламентираното по-горе време (т.е. общо 2 минути). Отборите се състоят от 3 титуляри (единият от които е капитан) и 3 резерви. Отборът може да прави неограничен брой смени, но само във времето, определено за мислене и след разрешение на водещия и една консултация с резервите си. (При рисковите задачи няма смени и консултации).

II. Възрастови групи: Отборите са разпределени в две възрастови групи: I-ва – до 11 клас и II-ра – само от 12 клас (Учебният план по физика е определящия за класа). От едно училище имат право да участват до 3 отбора за възрастова група и 1 (или 2) сборен отбор. Право за участие извън квотата на съответното училище има отбора победител от последното състезание. Подаване на заявки (и такса) за участие – до 3 седмици преди състезанието. Срокът за предаване на експерименталните задачи – 1 седмица преди състезанието.

III. Кръгове – задочен („летящ старт”) подборен и финален кръг:
Всички кръгове да се проведат заедно (примерно след обяд от 14.00 ч, при 10-12 участващи отбора). Така нареченият задочен кръг да се слее с подборният и се проведе непосредствено преди финала. Експерименталната задача да се демонстрира пред публиката, а непосредствено след това отбора да играе 2(или 3) теоретични задачи и се определят финалистите. След това в зависимост от времето до започване на финала да се направи модул от физични демонстрации, презентации, филми, клипове или др.

IV. Финал: За финала се класират първите отбори, събрали най-много точки в съответната възрастова група. Третият финалист е единият от двата класирали се втори отбори в групите с повече получени точки. Ако са с равен брой точки да се тели жребий (или да играят сборен отбор). Финалистите стартират във финала с нула точки. За рисковите задачи не са разрешени смени и консултации. В състезанието отборите не ползват право на контестации.

V. Такса правоучастие – за нечленовете на клуба – 5 лв на състезател (т.е. 30 лв на отбор).

VI. Победител в състезанието е отборът, спечелил максимален брой точки.