Контакти

ВАСИЛ БАЗЕЛКОВ
Ръководител на КК-ТУ
e-mail: vbazelkov@abv.bg
телефон: 0897728088

 

АТАНАС СТЕФАНОВ
Председател на съвета на КК-ТУ
Администратор на сайта
телефон: 0898420715
e-mail: attanasstefanov@gmail.com