Changelog

v 1.2 – 14.10.17
+ добавен архив на състезанията на клуба в главното меню (Състезания > Архив)
+ добавена връзка към социални мрежи
* календарът вече показва следващите 2 предстоящи събития
* променена структурата на страничната лента

v 1.1 – 11.10.17
+ оптимизиране на локализационни файлове
+добавен „шах пъзел на деня“ в основната страница за напрягане на ума на юзъра 🙂

v 1.0 – 10.10.17
Завършена алфа версия на сайта.