За нас

Пловдивският клуб на знаещите “Квант” е създаден на 25.02.2003 г. от Васил Базелков и ученици от пловдивските училища. Идеята е да се създава оптимална среда за прилагане на теоретичните знания за решаване на житейски проблеми и обясняване на важни и интересни природни явления. Работи се в екипи и се използват методите на научния спор, моделното мислене и работа в екип. Спектърът на необходимите знания е практически от всички науки. Възрастта на участниците е неограничена, но преобладават учениците от горния курс.

Съставът на клуба условно се разделя на седем нива – приятели, членове на клуба, състезатели, консултанти, асистенти, експерти и ръководител на клуба. Кръгът на приятелите са хора, споделящи идеята ни и спомагащи за реализирането й. Членовете на клуба се приемат след провеждане на интервю (разговор), с въпроси за научните и житейски интереси и цели на кандидата. В следващите нива се преминава след успешно решаване на тестове от различни области с различна трудност, показване на определени лични качества , постигнати успехи и принос към клуба. Независимо от нивото си в клуба, всеки може да работи и в различни работни групи – звукооператори, видеооператори, програмисти, експериментатори, състезатели, преводачи , водещи, музикални изпълнители и др.

Изключително полезна е връзката и съвместната работа на клуба с преподавателите и ръководствата на Пловдивския университет и Техническия университет. В клуба има сформирани вътрешни отбори , които провеждат вътрешни състезания (тренинги) и няколко открити (официални) състезание пред публика. Клубът наскоро се присъедини към Националната асоциация на клубовете на Знаещите в България.

С радост продължаваме да откриваме приятели и съмишленици в страната и чужбина.


Важни дати за клуб „Квант”

1.Учредяване на клуб “Квант” в ОДК – Пловдив от Васил Базелков и ученици от 5 пловдивски училища –ОМГ,ЕГ,ПГЕЕ,СОУ”Св.Патр.Евтимий”,СОУ’П.К.Яворов”- 25.02.2003 г.
2.(1) съст., зала „LZ” 2 отбора„Нютон”- кап. Иван Попчев ОМГ и „Айнщайн” с кап. Антон Младенов – ПГЕЕ – 27.05.2003 г.
3.(2) съст. „LZ” 2 отб. „Нютон”- кап. И. Попчев ОМГ и „Айнщайн” и. А. Младенов – ПГЕЕ- 26.06.2003 г.
4.(3) съст., зала „Съединение”-5 отб.„Нюттон”, „Айнщайн”„Архимед”„Галилей” и „Планк”-18.12.2003
5.(4) I-во Национално състезание, зала„Съединение”- 5 отб.„Нютон”, „Айнщайн”, „Архимед”, „Галилей” и „Планк”-17.04.2004 г.
6.(5) състезание, СОУ”П.К.Яворов”- празник на науката- 2 отб.-„Нютон”, „Айнщайн – 30.04.2004 г.
7.(6) състезание, аула на Технически университет – Пловдив, 7 отб.-„Нютон”, „Айнщайн”, „Архимед”, „Галилей” „Планк”, „Фарадей” и ”Леонардо да Винчи”- 18.06.2004 г.
8.(7) съст. Технически университет – Пловдив, 3 отб.-„Нютон”, „Айнщайн”, и „Доплер”- 27.11.2004 г.
9.(8) съст.Военен клуб – Пловдив, 3 отб.-„Нютон”, „Айнщайн”, и „Галилей”- 25.02.2005 г
10. (9) II-ро Национално състезание ТУ, 6 отб.-„Нютон”, „Айнщайн”, „Архимед”, „Галилей” „Галактика” сборен отб. „Смолян–София” (инж. Р. Русев, д-р В. Молов) и ”Леонардо да Винчи”- 15.04.2005 г.
11.(10) състезание, аула на Технически университет – Пловдив, 4 отб.-„Нютон”, „Айнщайн”, „Архимед” и „Доплер” и „Леонардо да Винчи”- 25.11.2005 г.
12.(11) Демосъстезание, Новотел – Пловдив – Pool bar, 2 отб.-„Нютон”, „Айнщайн”, 18.03.2006 г.
13.(12) III – то Национално състезание Техн. у-т – Пловдив, на тема „Животът, науката и…още нещо”, 5 отб. – „Нютон”(V), „Айнщайн” (V), „Архимед” (III), „Галилей”(II) и ”Л. да Винчи”(I място )- 15.04.2006 г.
14.(13) съст.СОУ”П.К.Яворов”-празник на науката- 3 отб.-„Нютон” „Айнщайн” и „Галилей” 26.04.2006 г.
15.(14) съст.Техн. у-т – Пловдив 20 г – техн. У-т – Пловдив – 2 отб.-„Нютон” и „Айнщайн” – 10.11.2006 г.
16.(15) състезание, ОМГ- празник на науката- 2 отб.-„Нютон”, „Айнщайн” – 30.03.2007 г.
17.(16) IV – то Национално състезание, аула на Технически университет – Пловдив, на тема „Животът, науката и…още нещo”, 12 отб. – 2 детски, 8 гимназиални и 2 студенски – 13.04.2007 г.
18.(17) състезание, НДК- София, Фестивал на образованието- 2 отбора -„Нютон” и „Айнщайн”- тема „От малката игра към голямата наука” – 3.05.2007 г.
19.(18) (Детско) съст.ТУ – Пловдив – 3 отб.-„Андромеда”, „Орион” и „Персей” 30.05.2007 г.
20.Уч. семинар на тема „Създаване на оптимални съст. екипи”- УПБ „Иглика”(44 ч) 23-24.06.2007 г
21.Участие на отбор на клуба в нац. съст. на знаещите във Варна (2 – ро място от 15 отб.) 25.10.2008 г.
22.(19) (Есенно) състезание, аула на Технически университет – Пловдив, 2 отб на 15.11.2007 г.
23.(20) (Пролетно) състезание, СОУ„К.К.Философ”- 2 отб. 18.04.2008 г.
24.(21) V – то Национално състезание, аула на Технически университет – Пловдив, на тема „Животът, науката и…още нещo”, 8 отбора – ( 2 детски и 6 гимназиални ) – 18.04.2008 г.
25.Уч. семинар „ Ефективна работа на екипите в екстремни условия” „Иглика” 35 човека, 21-22.06.2008 г
26.(22) ( Есенно) състезание – аула на Технически университет – Пловдив, 14.11.2008 г
27.(23) VI – то Национално състезание, Технически университет – Пловдив, на тема Животът, науката и…още нещo” 12 отбора (Хасково-2, Асеновград-3,Варна-1 и Пловдив- 6) – 17.04.2009 г.
28(24) съст.Рилон-център 2 отб. (Хасково и Пловдив). Първо излъченона съст. он лайн – 27.11.2009 г.
29.(25) VII-то Национално състезание Тех. у-т Пловдив, на тема „Животът, науката и…още нещo”, 13 отб. ( 2 детски, 10 гимназиални и 1 сборен студенски отбор) , Второ он лайн излъчване – 17.04.2010 г.
30 състезание (коледно, демоверсия), 4 отбора, аула на ТУ Пловдив, победител – отб. „Айнщайн „ (Руслан Нешев – кап., Юлия Йорданова, Георги Стругарев).
31.VIII-мо Национално състезание , Тех. у-т Пловдив, 15.04.2011 г.
32.Коледно състезание ТУ 18.11.2011 г.
Средна Степен: 1.Отбор „ Галилей”- ОУ”Д.Талев” Пловдив(Атанас Ангелов,Васил Топле,Николай Кадиев),2.Отбор „Архимед”- ОУ”Г.Бенковски” и СОУ”Д.Матевски”и ПГЕЕ (Делко Станчев,Станислав Власев,Яни Лозенов), 3.Отбор “Д.Матевски” Пловдив(Живко Желязков,Иван Иванов,Рангел Рангелов)
Горна степен: 1”Нюттон-1” (Руслан Нешев,Тайфун Алиосман и Калоян Мерджов),2 ”Нюттон-2”(Георги Иванов,Красимир Великов, Божидар Топчиев),3. Отбор „Алфа” ПГЕЕ-Варна Божидар Красимиров, Алексадър Сашков Дуков, Йордан Пламенов Димитров)
33.IX-то Национално състезание-ТУ 20.04.2012 г.15 отбора (11 отб.ГС и 4 отб.СС)
34.Есенно демо състезание 19.11.2012 ТУ
35.Х-то Национално състезание 12.04 2013 ТУ
36.Коледно демонстрационно състезание 22.11.2013 ТУ
37.XI-то национално състезание 21.03.2014 ТУ
38.Коледно демонстрационно състезание 05.12.2014 ТУ
39.Празник на науката 20.05.2015 ТУ
40.Коледно състезание 04.12.2015 ТУ
41.XII-то национално състезание 22.04.2016